Przedsiębiorczy ja!

Celem projektu „Przedsiębiorczy ja!” jest upowszechnianie wśród najmłodszych podstawowej wiedzy
z zakresu przedsiębiorczości, finansów i ekonomii. 

Edukacja w tym obszarze jest niezwykle istotna już od najmłodszych lat – daje dzieciom szansę na świadome kształtowanie właściwych postaw i wartości
w dorosłym życiu, dzięki którym w przyszłości będą mogli wyróżnić się
w środowisku zawodowym i społecznym.

Przedsię-biorczość, czyli…

Moja pasja,
mój talent,
mój zawód

Czy banknoty rosną na drzewach?

Moja świnka skarbonka – czyli jak oszczędzać pieniądze?

Projekt służy

kształtowaniu u dzieci kluczowych kompetencji w zakresie wybranych cech definiujących pojęcie „przedsiębiorczości”, jako postawy umożliwiającej spełnianie własnych marzeń a także uświadomienie w zakresie świata finansów (skąd biorą się pieniądze, kształtowanie u dzieci nawyku racjonalnego gospodarowania pieniędzmi oraz ich oszczędzania). 

Warsztaty mają również na celu zainspirowanie dzieci do twórczego myślenia i rozwoju własnych zainteresowań i pasji.

„Przedsiębiorczy ja!” to cykl 4 bezpłatnych warsztatów dla dzieci w wieku 9-12 lat. Warsztaty przeprowadzane są w szkole w ramach zajęć lekcyjnych/pozalekcyjnych.

ORGANIZATOR

PARTNER STRATEGICZNY